Dráma felvételi

Az osztály kódja: 0007
Jelentkezési határidő: 2020. február 22.
A felvételi vizsgák időpontja: 2020. február 28-29. (péntek-szombat)

A jelentkezési laphoz egy fényképet is mellékelni kell, valamint a jelentkezőnek felvételi kérelemben kell megfogalmaznia, miért választja ezt az osztályt.
Mivel nagyon szűkös az idő a jelentkezési határidő és a felvételi-alkalmassági vizsga között, ezért itt, a HMG honlapján tesszük közzé a vizsga pontos beosztását (kinek melyik nap, hány órára kell érkeznie!)

Kollégiumi elhelyezés: a Terney Béla Középiskolai Kollégiumban van. Tel: 63/311-544
Idegen nyelvek: Az első, a már tanult, haladó szinten folytatandó nyelv /angol, francia, német/, a második kezdő szintű angol, francia, német, orosz vagy latin.
Felvilágosítást telefonon vagy e-mailben adunk.

Címünk: Horváth Mihály Gimnázium Szentes, 6600 Szent Imre herceg.u.2.
Tel.: 63/561-580; fax: 63/561-596
E-mail: bekesi.eszter[kukac]gmail.com

Tagozatvezető: Békési Eszter, bekesi.eszter[kukac]gmail.com

Várjuk a tehetséges tanulók jelentkezését!

A tagozat célja, eredményei

Pedagógiai munkánk fő célja a személyiségfejlesztés. Szeretnénk kreatív, önálló és nyitott embereket nevelni, akik közéleti érdeklődéssel, jó kapcsolatteremtő képességekkel bírnak, mernek és tudnak a nyilvánosság előtt szerepelni, egyaránt fogékonyak társadalmi és művészeti kérdésekre. Az irodalom, a történelem, az anyanyelv, az ének, a színházművészet és a filmművészet iránt érdeklődő fiatalokat felkészítjük a továbbtanulásra. Az országos beiskolázású irodalmi-drámai osztálytípus nálunk, Szentesen működik a legrégebben, 1978 óta folyamatosan. Az eddigi tapasztalatok alapján a végzett diákok zöme humán szakos pedagógus lesz, a színházi életben vállal szerepet, vagy valamilyen közművelődési pályára lép. S bár tagozatunknak nem elsődleges célja a színészi pályára történő felkészítés, évfolyamonként 3-4 tanuló hivatásos színjátszó lesz. Az osztálytípus nyitott más irányban is, hiszen végzett diákjaink között van jogász, közgazdász, orvos és külkereskedő is.

Az iskola kínálata

A diákok a szokásos gimnáziumi tantárgyak mellett részt vesznek az irodalmi-drámai-média tagozat speciális elméleti és gyakorlati foglalkozásain. Az elméleti képzésnek három fő eleme van: a színházi alapismeretek (itt dramaturgiai alapfogalmakkal, dráma- és színháztörténettel foglalkoznak), a médiaóra, valamint az emelt óraszámban tanult irodalom. A délelőtti órarend része még a beszédtechnika és a tánc is. A délutáni program kreatív játékokra, önismereti és csoportdinamikai gyakorlatokra, kifejezőeszközöket fejlesztő tréningekre épül. A tagozaton évente hat-nyolc diákszínpadi előadás készül, a lehető legkülönbözőbb stílusokban. Ezek a darabok állandó meghívottjai az amatőr színjátszó-fesztiváloknak.

A tagozat tanulói márciusban egyéni mustrán mutatják meg, mennyit fejlődtek egy év alatt, negyedik év végén pedig közép- vagy emelt szintű dráma és média érettségi vizsgát tehetnek.

A tagozaton tanított tantárgyak 9-12 osztályban egyaránt az emelt szintű dráma ill. média érettségi vizsgára készítenek fel. (De az érettségit nem kötelező emelt szinten letenni.)

Az alkalmassági vizsga követelményei

Nyilvános felvételi vizsgát tartunk, melyen a szülők is jelen lehetnek. Az alkalmassági vizsga a következőkből áll:

Beszéd: A vizsgázók 5 szabadon választott, lehetőleg korukhoz illő verssel (vagy 3-4 vers mellett 1-2 prózarészlettel) adnak számot szép és kifejező magyar beszédükről.

Fogalmazás: helyben megadott témáról kell összefüggő szöveget alkotni, melyben a magyar nyelvi kifejezőkészséget, a kreativitást és a helyesírást vizsgáljuk.

Ének-zene: két dallal bizonyítják a jelentkezők képességeiket (ebből az egyik népdal legyen), majd egyszerűbb kottaolvasási és ritmusgyakorlatok következnek, esetleg hangszeres játék. /Akik nem tanultak hangszeres zenét, nem kerülnek hátrányos helyzetbe, akik viszont tanultak, hozzák magukkal hangszerüket a felvételire!

Mozgás: a ritmusérzék, a testi koordináció bemutatására szolgál, ehhez melegítő vagy tornaruha feltétlenül szükséges. Kérjük a tanulókat, hogy hozzanak magukkal pendrive-on egy olyan zenét, melyre 1-2 percben egy rövid, előzetesen elkészített koreográfiát bemutatnak (természetesen improvizálni is lehet).

Játék: a rögtönzőkészség, a kreativitás szóban, gesztusokban, mozgásban megnyilvánuló formáit játékos feladatok keretében vizsgáljuk.

Média: azoknak a tanulóknak, akik inkább a médiaoktatás iránt érdeklődnek, és nem érzik magukban a színházi gyakorlatokban való tehetséget, lehetőséget kínálunk egy önportré kisfilmet elkészíteni max. 2 perc terjedelemben. (Ebben a kisfilmben önmagukról kell vallani, nem feltétlenül kell az adott diáknak megjelenni benne vagy megszólalni, a lényeg, hogy személyiségét meg tudja mutatni vele. Akár telefonnal is el lehet készíteni ezt a kreatív munkát!) Ez a lehetőség azonban nem mentesíti a diákokat a fenti alkalmassági vizsga alól, viszont megadja nekik azt a lehetőséget, hogy a felvételi során a többlet ponthoz jusson a jelölt. A kisfilm beérkezési határideje: 2020. február 22. E-mailben kell elküldeni az elkészített anyagot (névvel, iskolával megjelölve) a bekesi.eszter[kukac]gmail.com címre, Békési Eszter tagozatvezetőnek címezve.

Várjuk a tehetséges tanulók jelentkezését!