Munkatársak

Intézményvezetés

Tóth Tamás József intézményvezető, kémia, református hittan
Horvát Józsefné intézményvezető- helyettes, kémia, fizika
Mészáros László intézményvezető- helyettes, kémia, matematika

Tanárok

Aranyi Erzsébet angol nyelv
Bagi Ferenc tánc
Bakó-Turóczi Györgyi német nyelv
Bedő Katalin magyar nyelv, történelem
Békési Eszter dráma, média
Berezvai Kata angol nyelv
Czabarka Ágnes német nyelv
Csapiné Matos Ibolya történelem, dráma
Cseh Lajos földrajz, rajz és vizuális kultúra
Érsek Zoltán matematika, fizika
Farkas-Lakatos Rita német nyelv
Fái András István informatika
Fári Mónika magyar nyelv és irodalom
Fekete Katalin matematika, fizika
Füsti-Molnár Zsuzsanna magyar nyelv, etika, dráma
Gál Anikó német nyelv
Győri Anita biológia
Hajós Jánosné angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
Halász-Szabó Judit földrajz, latin nyelv
Harkainé Drahota-Sz. Barbara angol nyelv
Hauberger Anita matematika, informatika
Kátai Mónika biológia, kémia
Kemény Judit matematika, francia nyelv
Kenderesi Mariann matematika, fizika
Kocsmárné Vancsay Andrea földrajz, történelem
Mihály Gergely angol nyelv
Molnár Szilvia magyar nyelv és irodalom
Molnárné Kádár Marianna matematika, fizika
Molnárné Szűcs Melinda magyar nyelv és irodalom
Nagy Enikő könyvtáros tanár
Pálinkó György történelem
Pásztor Anikó tánc
Ráfi Dénes magyar nyelv és irodalom, német nyelv, filozófia
Ragányi-Vincze Ildikó angol nyelv
Seresné Horváth Cecília angol nyelv
Sipos Beáta matematika, fizika
Sipos Kitti angol nyelv
Sprok János rajz
Szaszkó Norbert testnevelés
Szatmári Judit francia nyelv
Somogyi Melinda testnevelés
Szebeniné Doma Andrea földrajz, történelem
Sztanticsné Tóth Erika angol nyelv
Tégla-Ádám Bernadett német nyelv
Tomcsányi Ferenc testnevelés
Torday Árpád testnevelés
Tóth Tibor matematika
Tóthné Antonjuk Krisztina francia nyelv
Törőcsik Attila testnevelés
Varjúné Déló-Nagy Gabriella matematika, informatika
Veszpréminé Sarusi Klára biológia, kémia
Volosinné Lucza Éva német nyelv, francia

Óraadók

Hortobágyi Éva média
Majtényi András ének- zene
Kispálné Fejes Erzsébet etika

Technikai munkatársak

Bogyó Sándor laborasszisztens
Csákó Lajos oktatástechnikus, karbantartó
Csákóné Kuczora Zsuzsanna hivatalsegéd
Dobos Ferencné takarító
Döme Jeanmarie Albert festő- karbantartó
Gödő Sándorné iskolatitkár
Horváth Gábor pedagógiai asszisztens
Majzikné Virág Katalin portás- telefonkezelő
Rideg Zsolt rendszergazda
Sándor Jánosné takarító
Szabó Krisztián karbantartó
Székely Zsuzsanna iskolatitkár
Vargáné Székely Edit takarító