Továbbtanulás: Nyílt Nap És Természettudományos Szakkörök

Iskolánk 2017. november 15-én, szerdán tartja nyílt napját az iskolaválasztás előtt álló általános iskolás diákok, valamint szüleik számára. A nyílt nap keretében délelőtt nyitott tanítási órákkal, délután pedig tagozat-tájékoztatókkal várjuk az iskolánk iránt érdeklődőket.

A részletes program november 10-től lesz megtalálható a honlapunkon.
Természettudományos szakkörök 7-8. osztályos tanulóknak:
2017. november 14. kedd 15 óra: Érdekes biológiai kísérletek
A foglalkozást vezetik: a gimnázium biológia tanárai
2017. november 21. kedd 15 óra: Látványos kémiai kísérletek
Előadó: Tóth Tamás igazgató, kémiatanár
2017. november 28. kedd 15 óra: Rendhagyó fizikai kísérletek
Bemutatják: a gimnázium fizikatanárai
2017. december 5. kedd 15 óra: Földrajzi érdekességek
Tartja: Cseh Lajos, a gimnázium földrajztanára

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 🙂

A Magyar Gyermekvédelmi Rendszer Működése Az Online Környezetben Történő Gyermekveszélyeztetés Tükrében

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségétmegelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

A tájékoztató letölthető innen

Készítette: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály

Készülődés az új tanévre – időpontok

Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák időpontja: 2017. augusztus 29., kedd 8 órától. A részletes beosztás 2017. augusztus 23., szerdától tekinthető meg az I. emeleti hirdetőtáblán.

2017. augusztus 28-án, hétfőn 9-11 óráig a szaktanárokkal való konzultáció a vizsgázóknak.

A tanévnyitó ünnepséget az első tanítási nap első órájában, 2017. szeptember 1-én, pénteken 7:45-től tartjuk az iskola udvarán.

A nyár hátralevő részére jó pihenést és kellemes feltöltődést kívánunk!

A sport-tánc tagozatról

A 2011/2012. tanévtől iskolánk az egyik kilencedik osztályban, felmenő rendszerben, közoktatási típusú sportiskolai osztályban tánc tagozatot indít, a már évek óta működő vízilabda szakághoz társítottan. A jelentkező tanulók sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgák (alkalmassági) után nyernek felvételt az osztályba. A gyerekek iskolánkban tesznek eleget tankötelezettségüknek. A sportági edzéseket az iskolával együttműködő Szilver Alapfokú Művészetoktatási Intézmény edzője, az EB és VB bronzérmes László Csaba tartja majd. A beiskolázás országos típusú, a nem szentesi diákoknak a kollégiumi elhelyezést biztosítjuk.

A nevelő-oktató munka az oktatási és kulturális miniszter által kiadott kerettanterv alapján folyik. A kerettanterv két nagy blokkból áll, az egyik az ún. közismereti, a másik az ún. sportblokk. A 9-10. évfolyamban az iskola testnevelő tanárai és a táncedző által tartott testnevelés órák száma 8 óra/hét. Ebből iskolai testnevelés 1, elméleti ismeretek heti 2 órában, valamint tanórák keretében napi 1 óra (első óra) edzés folyik. Délután a Szilver Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tánctermében tréningeznek a gyerekek.

A 11-12. évfolyamban is heti nyolc óra a testnevelés, ebből ugyanúgy 1 óra iskolai testnevelés, érettségi felkészítés, 2 óra elméleti ismeretek, 5 óra edzés.

Fentiek mellett emelt szinten tanulhatnak angol, francia vagy német nyelvet a tanulók, melyekből nyelvvizsgát tehetnek, vagy érettségizhetnek. Az első választott nyelvet heti 4 órában a második nyelvet heti 3 órában tanítjuk.

A Szentesi Szilver Művészetoktatási Intézmény biztosítja a táncedzések feltételeit, a versenyeztetést és a bajnokságokban való szereplést.

Azon tanulók számára, akik valamilyen okból nem tudják folytatni tanulmányaikat a sporttagozaton, az iskola normál tantervű párhuzamos osztályban biztosítja a tankötelezettség további teljesítését.

tanc_jpg_19195

Az orosz nyelvi tagozatról

Sok éves kihagyás után újra választható iskolánkban az orosz nyelv!

Ha szeretnéd, tanulhatod második nyelvként. Így tagozattól függően heti 3 vagy 4 órád lesz. A 2012-2013-as tanévtől lehetőséged lesz orosz tagozaton megismerkedni ezzel a nylevvel, az orosz kultúrával és ezzel az érdekes, nagy múltú országgal.

Az orosz órákon kommunikatív nyelvoktatás folyik, már pár hónap elmúltával alapszinten beszélhetsz. A tagozaton orosz lektor segíti neylvtanulásod fejlesztését, akinek segítségével közepes- illetve emeltszintű tudásra tehetsz szert. Modern tankönyvek alapján sajátíthatod el a nyelvet. Igény esetén diákcserében is részt vehetsz.

Miért válaszd?

 • az oroszt manapság kevesen beszélik hazánkban
 • a piac kelet felé nyit, keresettek az oroszul beszélő szakemberek
 • egzotikus nyelv, érdekes az írásmódja
 • kulturája híres, sokszínű
 • kis csoportokban, lektor segítségével nagyobb eredményt érhetsz el!

A német nyelvi tagozatról

Bemutatkozik a német nyelvi tagozat

Gimnáziumunkban több mint 20 éve működik német nyelvi tagozat. Egykori tanítványaink jelentős része szerzett olyan diplomát, amely a nyelvtudáson alapszik (idegenforgalmi, külkereskedelmi, nyelvtanári…) Mai kollégáink között is vannak, akiknek pályája az itt szerzett tudással indult.

Jelenlegi német szakosaink:

 • Czabarka Ágnes
 • Farkas-Lakatos Rita
 • Ráfi Dénes
 • Tégla-Ádám Bernadett
 • Vígh Viola
 • Volosinné Lucza Éva
 • Gál Anikó
 • Bakó-Turóczi Györgyi

A nyelvtanulás kiemelkedő szerepet játszik a mai világban. Az angol jelentősége mellett a német nyelv tudása is elengedhetetlen Európában. Gondoljunk csak arra, hányan kapnak ösztöndíjat különböző német vagy osztrák egyetemeken, hány jogász, orvos szerez gyakorlatot Ausztriában, Svájcban, Németországban, hányan vállalnak állást német nyelvterületen.

Tudjuk azt is, hogy a diploma megszerzéséhez két nyelvvizsga szükséges. Gimnáziumunk német nyelvi tagozatos osztályában lehetőséget biztosítunk a diákoknak arra, hogy megszerezzék az európai követelményeknek megfelelő nyelvtudást.

Tanórákon kívül is fejleszthetik diákjaink nyelvismereteiket. Több mint 20 éves cserediák-kapcsolatot tartunk fenn a Bonntól 15 km-re lévő St. Augustini Rhein-Sieg Gimnáziummal, így minden évben találkozhatnak a német és magyar diákok egymással. Ennek keretében a gyerekek a nyelvgyakorlás mellett ország-ismereti tudásukat is bővíthetik. Diákjaink évről-évre eredményesen vesznek részt országos és területi német versenyeken. Az OKTV, a felvételi és az emelt szintű érettségik, valamint a nyelvvizsga eredmények is tanúsítják az itt folyó munka színvonalát.

A tagozat óraszámai:

9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály
német nyelv 7 óra 7 óra 6+2* 5+2*
2. idegen nyelv 3 óra 3 óra 4 óra 6 óra

* 2 óra választható 11. és 12. évfolyamon

A 9. és 10. évfolyamon a német nyelv oktatása magas óraszámban történik, azért, hogy a diákok a 10. év végére eljussanak a középfokú nyelvvizsga, illetve előrehozott középszintű majd az emeltszintű érettségi szintjére. A 11. és 12. évfolyamokon az első nyelv óraszáma csökken, viszont a másodiké nyelvé nő, lehetővé téve, hogy ebből a nyelvből is hasonló szintre juthassanak el.

Nemzetközi nyelvvizsga lehetőségét iskolánk biztosítja.

Választható második idegen nyelv: angol, francia, latin, orosz.

image002

image006

image010

Haladó angol nyelvi tagozat

Napjainkban a nyelvtudásnak kiemelt jelentősége van. A diploma megszerzése középfokú nyelvvizsgához kötött. A középiskolai és a felsőfokú tanulmányok során sok lehetőség nyílik külföldi ösztöndíjak elnyerésére, melyekhez a használható nyelvtudás elengedhetetlen. Egyre több munkahelyen elvárás az idegen nyelvek ismerete, illetve ez a külföldi munkavállalás alapja is.

Iskolánk nyelvi tagozatos osztályaiban ezt a nyelvtudást szerezhetik meg diákjaink.

Az angol nyelvi tagozatot azoknak a jó képességű, szorgalmas tanulóknak ajánljuk, akik képesek tanulmányaikat haladó szintű tankönyvekből (A2, B1), angol nyelvű óravezetéssel folytatni.

A tagozat óraszámai

9. 10. 11. 12.
angol nyelv 7 óra 7 óra 6+2* óra 5+2* óra
2. idegen nyelv 3 óra 3 óra 4 óra 6 óra

* 2 óra választható 11. és 12. évfolyamon

A 9. és 10. évfolyamon az angol nyelv oktatása magas óraszámban történik, azért hogy a diákok a 11. év végére eljuthassanak középfokú nyelvvizsga, illetve előrehozott középszintű érettségi szintjére. A 11. és 12. évfolyamokon az első nyelv óraszáma csökken, viszont a második nyelvé nő, lehetővé téve, hogy ebből a nyelvből is hasonló szintre juthassanak el. A tagozatos diákok munkáját angol anyanyelvű tanár (lektor) is irányítja. Mindkét nyelvből emelt szintű érettségit, illetve nyelvvizsgát tehetnek. Nemzetközi nyelvvizsga lehetőségét iskolánk biztosítja.

Választható második idegen nyelv: német, francia, latin, orosz.

A humán tagozatról

Ki jöjjön ide?

 • akit érdekel az irodalom, a történelem, az anyanyelv és az idegen nyelvek
 • aki a következő területeken akar továbbtanulni:
  – bölcsészettudomány
  – jogtudomány és igazgatás
  – pedagógusképzés
  – kommunikáció
  – gazdaságtudományok
  – nemzetvédelem
  – egészségtudomány
  – társadalomtudomány

Mit kínálunk?

 • magasabb óraszámú képzést a humán tárgyakból
 • több olvasnivalót, elmélyültebb tanulási lehetőséget
 • 11. és 12. évfolyamon további plusz órákat
 • tehetséggondozást: versenyekre, pályázatokra való felkészítést
 • kapcsolatot egyetemi tanszékekkel, egyetemistákkal
 • rendhagyó tanórákat meghívott kortárs írókkal, költőkkel, irodalmárokkal, történészekkel, előadóművészekkel

Mire alapozunk?

 • a HMG múltjára, a humán tárgyak tanítása-tanulása terén szerzett eddigi tapasztalatainkra és sikereinkre
 • a tanárok szakmai hozzáértésére
 • diákjaink eredményeire

A tagozatól

Miért jobb a hatévfolyamos képzés a hagyományosnál?

 • A négyosztályos képzésre jelentkező 9. évfolyamosok nagymértékben eltérő
  tudásszintjének összehangolása idő- és energiaigényes feladat. Ez a
  probléma nem jelentkezik a 7. osztályos, még sokkal egységesebb
  tudásszintű osztályoknál.
 • A négy éves alapozó szakasz után ki-ki érdeklődésének és továbbtanulási
  elképzeléseinek megfelelően vesz részt emelt szintű képzésben.
 • A tanulókat középiskolai tanárok tanítják, így már 7. osztálytól
  kezdődően a kétszintű érettséginek megfelelően sajátítják el a
  tananyagot.
 • „A 9. osztályban nem kell mindent a nulláról kezdenünk, mint a 8+4-es
  osztályoknak és így több mindent megtanulunk”. /Purgel Nóra/.
 • „6 évünk van rá, hogy megtanuljuk azt, amit más osztályok 4 év alatt tanulnak meg. /Soós Viktória /

Nem túl nagy megterhelés-e a 12 évesnek, hogy új, ismeretlen közegbe kerül?

12-13
évesen sokkal könnyebb a váltás, hisz ez az életkor biológiai
értelemben is változást jelent, a személyiségfejlődés új szakaszba lép. A
gyerekek ekkor még sokkal nyitottabbak, rugalmasabbak, szívesebben
próbálják ki magukat új helyzetekben.

Nem jelenti-e ez a képzési forma azt, hogy így két évvel korábban dől el a gyerek sorsa?

Nem. A négy éves alapozó szakaszban minden tárgy hangsúlyosan szerepel az oktatásban.

Milyenek a nyelvtanulási lehetőségek?

 • Óraszám: heti 4 óra, csoportbontásban.
 • Választható nyelvek: angol, német és francia, az igényektől függően. Egy osztály két nyelvi csoportot alkot.
 • A 9. évfolyamtól kötelezően választandó a második idegen nyelv, amely angol, német, francia, orosz vagy latin nyelv lehet.

Kiknek célszerű ezt a képzési formát választani?

 • A jól megalapozott tudással rendelkező, tehetséges és szorgalmas gyerekeknek
 • azoknak, akik a kor igényeinek megfelelően két idegen nyelvet szeretnének elsajátítani magas szinten
 • azoknak, akik heterogén osztályban tanulnak, és a körülmények nem biztosítják megfelelő ütemű fejlődésüket
 • akik szeretik a kihívásokat, az egészséges versenyszellemet, mely jobb munkára ösztönöz
 • akik valami mást szeretnének, mint eddig
 • akik szűknek érzik az általános iskolai kereteket
 • akik 12 és 18 éves koruk között szeretnének hat éven át folyamatosan, váltás és törés nélkül készülni az érettségire és a felvételire
 • akik bíznak magukban, tehetségükben
 • akik a 8. osztály elvégzése után mindenképpen gimnáziumban szeretnének továbbtanulni.

 

A hatévfolyamos képzés óraszámai

A jelentkezésről

 • Felvétel:
  tanulmányi eredmény alapján: a magyar nyelv, magyar irodalom,
  történelem, idegen nyelv, matematika tantárgyakból az 5. osztályban
  elért év végi és a 6. osztályos félévi osztályzatokat vesszük
  figyelembe.
 • Hatosztályos képzésre felvehető: 33 tanuló
 • OM azonosító: 029737
 • A tagozat kódja: 10
 • Jelentkezési határidő: február 15.
 • Jelentkezés módja: az iskolákban beszerezhető jelentkezési lapokon (tanulói adatlapot is ki kell tölteni).

Matkovics Ágnes tanárnő írása (az első hatévfolyamos osztály osztályfőnöke)

1996-ban indítottuk a Horváth Mihály Gimnáziumban az első hat évfolyamos osztályt. Bevezetését nagy vita előzte meg. Sokan ellenezték, féltek tőle, többen izgalommal vártuk, nagy kihívásnak tekintettük. Azóta is vannak, akik kételkednek a létjogosultságában, s amíg le nem érettségizik néhány ilyen osztályunk, kételkedni is fognak. Pedig az elmúlt 10 évben az országnak szinte minden gimnáziumában indult hat- vagy nyolcosztályos képzés, és legtöbbjük életképesnek bizonyult. Sőt, túlságosan is kezdtek teret hódítani, ezért az oktatási tárca mindent megtett azért, nehogy ezek a formák teljesen kiszorítsák a négyosztályos képzést. Bármennyire népszerű és eredményes is a hat- és nyolcosztályos képzés, a cél az, hogy az iskolák mindenütt minél több szolgáltatást nyújtsanak: legyen hagyományos négy évfolyamos képzés is mindegyik gimnáziumban, hogy a szülők és a diákok választhassanak.

Az általános iskolák az országban mindenütt – érthető módon – berzenkedtek a hat és nyolc évfolyamos képzés ellen, igyekeztek megtartani legjobb diákjaikat, ugyanakkor ők is és a gimnáziumok is csakis a gyerekek érdekeit kell, hogy szem előtt tartsák. Ez pedig a választás szabadsága. Vannak olyan diákok, akiknek az a legelőnyösebb, ha végigjárják az általános iskola nyolc osztályát, s csak azután kell dönteniük a középiskoláról. Másoknak jobban megfelel a 12 évesen történő váltás, a hat évfolyamos gimnáziumokban folyó kiegyensúlyozott oktatás, ahol kiemelt szerep jut a tehetséggondozásnak. S végül vannak olyan kisdiákok, akik már 10 évesen váltanak, s a leghagyományosabb képzési rendszerben, a nyolcosztályos gimnáziumban készülnek a továbbtanulásra.

A Horváth Mihály Gimnázium vezetése nagyon helyesen döntött, amikor kibővítette a választás lehetőségét a szentesi szülők számára, így most már nem kell messzi városokba, kollégiumokba adni azokat a gyerekeket, akik különböző okokból korábban válnak meg az általános iskolától. Itt, Szentesen és környékén dönthetnek úgy a szülők és a diákok, hogy a gimnázium hatosztályos tagozatát választják, amely immár 4 éve kiegyensúlyozottan működik, bár eddig minden évfolyamon csak egy osztályt tudtunk indítani. Mi már tudjuk, hogy igazak azok a vélemények, amelyek szerint a kisgimnazisták számára könnyebb a váltás az általános iskoláról a középiskolára, terhelésük egyenletesebb, kevesebb különórára járnak, kevesebbet kell tanulniuk otthon, mégis jobb eredményeket érnek el, mint négy évfolyamos társaik jelentős része. Ezért várható, hogy az első mérhető eredmények után a jelenleginél nagyobb lesz az érdeklődés a tagozat iránt. Hosszú távon két párhuzamos hat évfolyamos osztály indítását látom célszerűnek.

Osztályom, mely az első a HMG hatosztályosai közül, három jelentős fázison lépett túl: az első két év a gimnáziumi munkára való átállás viszonylag nyugodt fejezete volt. Itt ők voltak a legkisebbek, ezért nagyon vigyáztunk rájuk, sokkal jobban, mint amennyire az általános iskolák 7. és 8. osztályosaira vigyáznak a felnőttek. A második két év nehezebb volt a belépő második idegen nyelv és a magasabb követelmények miatt, de már összeszoktak, jól ismerték egymás (és a tanárok) stílusát és teherbírását, ezért lényegesen nyugodtabban vették az akadályokat, mint az újonnan belépő 9. osztályos évfolyamtársaik. Ekkor már módjuk volt “keveredni” is velük, az új idegen nyelv és a matematika révén vegyes csoportok jöttek létre. A harmadik szakasz, az utolsó két év. Leadtak néhány tantárgyat, valójában most már csak azokat tanulják, amelyek tényleg fontosak a számukra (érettségi, továbbtanulás, általános műveltség szempontjából), vagy amelyeket tanulni szeretnének. Választhattak. Volt aki tovább tanulta a fizikát és a biológiát, nagy óraszámban tanult matematikát is, mert kellett neki a továbbtanuláshoz. És volt olyan is, akinek csak heti 27 órája volt, nem kelett “nemszeretem” tantárgyakat tanulnia, koncentrálhatott a felvételi és érettségi tárgyakra. Valamint választottak plusz órákat a mindannyiuk számára fontos tárgyakból, mint amilyen a magyar, a matematika és az idegen nyelvek.

Mint osztályfőnök, szaktanár és szülő elmondhatom, boldog vagyok, hogy belevágtunk a hatosztályos képzésbe, részese lehettem ennek a folyamatnak, amely megújította és színesebbé tette a HMG és a város életét. Szerencsés vagyok, hogy taníthatok ezen a tagozaton.